• diverseheader.jpg

Under dette "hovedmenupunkt" finder I link til

  • historien om morbranden i Serup den 25. april 1961

Jeg flyttede i 1984 til Serup, og hørte et par år senere om morbranden i Serup.

Under spadsereture i Serup Skov havde jeg bemærket mindestenen, der er rejst efter familien Friborg.

Stenen fortæller ikke noget om, hvad der er sket på stedet.
Jeg formoder, at jeg ved lejlighed har spurgt mig for i Brugsen, hvor uddeleren så fortalte den uhyggelige historie.

Siden har jeg ikke passeret mindelunden uden at standse op for at gøre mig tanker om, hvad der mon egentlig skete denne skæbnesvangre nat.

Gennem årene har forskellige mennesker bidraget med skildringer, der gav mig et billede af, hvad der skete. Efterhånden har jeg levet mig ind i historien og har mærket følelsen af forbitrelse og uhygge.

Som tilflytter begyndte jeg langsomt at sætte nye rødder, skabt af oplevelser, bekendtskaber, indlevelse og historiefortælling. Sagen om Friborg blev een af de historiefortællinger, der gav mig rødder i Serup.