Intro til Sydamerika

Kort med mine rejseruter indtegnet.


PEP i Sydamerika - en dagbogsberetning fra Peter Pedersens rejse til Brasilien og Peru

Sydamerika er et enormt kontinent på 17.819.000 km² og et befolkningstal på 351.000.000.

Til sammenligning er Danmark 43.080 km² stort og har en befolkning på 5.431.000.

Med andre ord:
Sydamerika er 414 gange større end Danmark.
Befolkningsmæssigt er de 64 gange flere end os.

Billede til højre: Et kig ud i verden


Brasilien (Brasil) betyder jern og har hebræisk herkomst. Hvorfor og hvordan dette enorme land har fået netop det navn, er der ikke enighed om.

I min bevidsthed har Brasilien snarere betydet fodbold, samba, karneval, sol, strand, grønne skove og glade mennesker.

I Brasilien tales der portugisisk, mens der i resten af Sydamerika tales spansk. Det er ikke almindeligt at "folk på gaden" taler andet end modersmålet.

Peru betyder Landet med overflod, men mon ikke de fleste forbinder stedet med korrupte politikere, panfløjte musik, mennesker klædt i farverigt tøj og inka ruiner.

Et kig ud i verden

Det officielle sprog er spansk, men i fjerntliggende provinser tales der stadig lokalsprog som f.eks. Quechua (udtales: Ketsjua).

En gammel drøm om at opleve Brasilien og Peru blev til virkelighed, da jeg i marts/april 2006 drog af sted på en fire ugers tur mod dette enorme kontinent.
Der var nok at tage fat på, og lad det være sagt med det samme: "Jeg blev slet ikke færdig".