• grhe10.jpg
 • grhe15.jpg
 • grhe13.jpg
 • grhe17.jpg
 • grhe05.jpg
 • grhe03.jpg
 • grhe04.jpg
 • grhe08.jpg
 • grhe09.jpg
 • grhe02.jpg
 • grhe11.jpg
 • grhe14.jpg
 • grhe06.jpg
 • grhe18.jpg
 • grhe16.jpg
 • grhe12.jpg
 • grhe19.jpg
 • grhe01.jpg
 • grhe07.jpg

Fakta om Maniitsoq

Maniitsoq (Sukkertoppen) betyder "det ujævne", hvilket er en temmelig god beskrivelse af området.

Maniitsoq kommune dækker et areal som er næsten dobbelt så stort som Danmark.

Kommunen har i alt 3.500 indbyggere, hvoraf 2.800 bor i Maniitsoq by.

De resterende indbyggere er fordelt på tre bygder, Kangaamiut (375), Napasoq (100) og Atammik (225).

Store dele af kommunen er dækket af grundfjeld, der er skønnet til at være 3,5 mia. år gammelt (noget af det ældst kendte i Verden). Der findes heri ædelsten og halv ædelsten som blandt andet diamant, rubin, granat og korund.

De ældste kendte menneskerelaterede fund er fra Saqqaq kulturen fra ca. 2.000 f.Kr. Derudover er der fund fra senere eskimokulturer og vikingerne.

Maniitsoq by ligger på en ø, men det fornemmer man ikke, når man opholder sig her.

I virkeligheden kan man sige, at alle byer og bygder i Grønland er øer, da de ligger isoleret fra omverdenen.

Ingen veje fører fra den ene by til den anden.

Infrastrukturen er som i enhver kommune.

Her findes rådhus, hospital, lufthavn, domhus (kaldet: Kredsret), politistation, skole, børneinstitutioner og fodboldstadion m.v.
I bygderne har de en valgt bygdebestyrelse som er bindeledet til kommunen. Endvidere findes en "kommunefoged", der i et vist omfang har politimyndighed. Han klarer de mest almindelige og presserende politiopgaver og "holder skidtet fra dørene" indtil politiet dukker op en gang ud i fremtiden.
I Maniitsoq er der ca. 24 km asfalteret vej - og næsten ingen grusveje. Alle veje ender blindt, så talemåden om, at "alle veje fører til Rom" giver ingen mening her.

Man kan sige, at vejnettet består af 3 hovedgader, der hver især har små, blinde stikveje.
Nu skal I ikke tro, at der ikke findes biler i sådan en by. Faktisk opleves en forholdsvis livlig biltrafik i dagtimerne. Selv taxier "vrimler" det med.

I Maniitsoq er der 12 taxier, hvilket synes at være temmelig mange.

Jeg kunne ikke lade være med at lave et lille regnestykke over det.

Antallet af taxier svarer til, at der er 1 taxi for hver 2 km vejstrækning, eller 1 taxi for hver 233 indbyggere.
Det ser sjovt ud, hvis man overfører de tal til Gl. Silkeborg kommune, der har et kommunalt vejnet på 429 km og et indbyggertal på 55.000.

Det svarer til, at der skulle være 215 taxier i Silkeborg, set i forhold til vejstrækning.
Set i forhold til indbyggertal skulle der være 235 taxier.

Jeg er ikke sikker, men jeg mener at huske, at antallet af taxier er 20-25 i Silkeborg.

Det giver endnu mere stof til eftertanke, når man tænker på, at det er muligt at gå fra den ene ende af byen til den anden på 20 minutter.
Jeg må da også huske at nævne, at der findes en enkelt bybus, som triller lystigt rundt i byens gader.